بیا که روضه بخوانیم برای دولت یار     

بیا که نوحه سرائیم ، زهجر او بسیار


بیا دمی بنشینیم به دور خانه مظلوم

و اشک و مویه کنیم برای او هر بار


نه اشک، بلکه برایش قیام باید کرد

و هرچه خانه ظالم،بیا کنیم رگبار


ببین برای عدالت چه ها برفت بر دل

ببین تو قلب پریش و دوچشم من غمبار


دعای نیمه شب و ظلم،چگونه می گنجد؟
در این خرابه دلت،ای برادر بیمار!؟


دمی جلا بده  این درون قاطی را 
بیا بکش نفس امّاره ات، بر دار.

شاعر : سلطان علی نایبی

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵